Een filter in communicatie

Een bedrijf, product of dienst onder de aandacht van de doelgroep brengen zien wij als een logische puzzel die wij samen met de klant oplossen. Een stukje analytisch denken (kennis) in combinatie met toegepaste creativiteit (boodschapper) maar altijd met het beoogde doel voor ogen (resultaat).

IDEA2ID brainstormt, focust, filtert en bedenkt samen met u nieuwe invalshoeken die uw boodschap verduidelijken.